§7.3 Gezondheid

Uit onderzoek blijkt dat verschillende factoren van invloed zijn op de gezondheid van mensen. Onderstaande tabel laat dat heel goed zien. De tabel bevat cijfers over de ervaren gezondheid en medische contacten van de Nederlandse bevolking vanaf 0 jaar in particuliere huishoudens in 2021. Zo neemt gezondheid logischerwijs af naarmate mensen ouder worden, ervaren hogeropgeleiden over het algemeen meer gezondheid dan lager opgeleiden en ervaren vrouwen meer psychische problemen dan mannen. Hoe de cijfers tot stand gekomen zijn, kun je lezen op deze pagina.

 Wanneer er sprake is van een ongelijke verdeling van gezondheid, gebaseerd op de verschillen in sociaaleconomische status van mensen, spreken we van gezondheidsongelijkheid. Zo blijkt uit onderzoek dat mensen met een lagere opleiding gemiddeld 6 jaar korter leven dan mensen met een hogere opleiding. En ook hangt het hebben van schulden of een bijstandsuitkering samen met een slechtere gezondheid. Opleiding, inkomen en positie op de arbeidsmarkt zijn dus belangrijke indicatoren voor sociaaleconomische status en daarmee ook voor gezondheid.