§7.3 Vrije tijdsbesteding

De maatschappelijke positie van een persoon heeft ook invloed op zijn of haar vrije tijdsbesteding. Zo blijkt ten eerste al dat mannen en lager opgeleiden meer vrije tijd hebben dan vrouwen en hoger opgeleiden.

Opvallend is dat ouderen het meeste vrije tijd besteden aan sociale media. Een verklaring daarvoor is dat zij ook meer vrije tijd hebben dan mensen met een andere maatschappelijke positie.

Ook blijkt uit onderzoek van het SCP dat mensen met een migratieachtergrond veel minder vaak een musea bezoeken dan autochtone Nederlanders. Daarnaast sporten hogeropgeleiden veel vaker wekelijks dan lageropgeleiden en sporten migranten minder vaak dan autochtone Nederlanders. De jonge bevolking, tussen de 12 en de 17 jaar, sport het vaakst: maar liefst 75% van de jongeren sport wekelijks.