§7.4 Glazen plafond

Het ‘glazen plafond’, is een metafoor die een onzichtbare barrière aantoont voor vrouwen in het werk- en bedrijfsleven. Hillary Clinton stond in 2016 presidentskandidaat in de Verenigde Staten. Zelf betuigde zij dat op dat moment de grootste barst ooit in het glazen plafond was geslagen.

In Nederland is er een wettelijk streefcijfer voor een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen in het bestuur. Er wordt gestreefd naar ten minste 30% vrouwen in de raad van bestuur en de raad van commissarissen in grote bedrijven. Dit streefcijfer is ingesteld in 2013, omdat de overheid vond dat te veel vrouwelijk talent onbenut bleef. In 2016 verviel de wet, maar in 2017 is het streefcijfer opnieuw ingevoerd tot en met 2020 omdat de 30% nog niet gehaald was.

In het woord zit het al: een streefcijfer is iets waar naar gestreefd wordt. Het is dus niet verplicht. Als een bedrijf de 30% niet haalt, moet uitgelegd worden waarom dat zo is. Sommigen vinden dat het wel verplicht moet worden, door middel van een quotum. Dan moeten bedrijven wel en zal de verdeling van mannen en vrouwen aan de top gelijker worden.

Jesse Klaver, de leider van GroenLinks, zei in 2017 dat hij wilde dat het kabinet dat toen samengesteld ging worden voor de helft uit vrouwen ging bestaan. Hij wilde dat er evenveel vrouwelijke als mannelijke ministers zouden komen. Uiteindelijk is GroenLinks niet in de coalitie beland, en hebben ze dus ook het kabinet niet samengesteld. Benieuwd hoe het nu gesteld is met het aantal vrouwelijke ministers?

Trouwens, een streefcijfer is toegestaan, maar de rechter oordeelde dat organisaties dit niet als harde eis mogen hebben. Zo wilde de Technische Universiteit Eindhoven alleen vrouwen aannemen. Maar deze vorm van positieve discriminatie is in strijd met de gelijke behandeling, oordeelde de rechter.

Old boys network

Het old boys network is een netwerk, is een soort ‘ons-kent-ons’ netwerk. Een groep van mensen die bijvoorbeeld in het bestuur van een organisatie hebben gezeten. Ze willen dan hun macht behouden en houden daarom contact met elkaar en de organisatie om nog invloed uit te oefenen. Ook helpen ze elkaar daarna met een goede baan en dergelijke. Old boys networks krijgen vaak kritiek. Er wordt dan gezegd dat ze elkaar voortrekken en de hand boven het hoofd houden. Ze zouden willen blijven bij het oude en omdat het vaak mannen zijn wordt ook wel gezegd dat ze fungeren als een glazen plafond voor vrouwen. Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, leek het een goed idee om zo’n old boys network op te zetten voor vrouwen. Overigens, Thierry Baudet van Forum voor Democratie ziet het old boys network ook in de politiek gebeuren. Hij noemt dit ‘het partij kartel’. Ben je benieuwd wat hij daarmee bedoelt? Lees het hier.