§1.1 Opdracht 5,6 & 7

Extra opdracht: Ga voor de vragen 5, 6 en 7 naar de site van het Meertens Instituut: http://www.meertens.knaw.nl/nvb/topnamen. Of zoek deze op via de website 1.1

Voor de extra opdracht bij 1.1 kun je naar deze pagina van het Meertens Instituut gaan. Daar vind je topnamen, namen die populair zijn. 


Terug naar hoofdstuk 1 Naar §1.1 Erik Erikson