§1.2 Normaal en abnormaal

Politici moeten het goede voorbeeld geven, zegt men weleens. Maar ook zij zijn er niet over eens wat normaal is en wat abnormaal is. Ken jij dit bekende filmpje van Rutte en Wilders? ‘Doe normaal!’ ‘Doe zelf normaal!’

Een windje laten in de sauna, normaal of niet? De één vindt dat het moet kunnen, de ander heeft het liever niet. In Nederland is een democratische besluitvorming daarover in ieder geval wel normaal. Bekijk hier de aflevering van Sluipschutters.

Normaal betekent niet ‘goed’. Wat goed en kwaad is, wordt behandeld in de ethiek. Wanneer is iets goed? Daar zijn verschillende visies over in de ethiek. Soms kan bepaald handelen goed zijn, maar zijn de intenties erachter niet goed. Leer hier in vogelvlucht hoe er in de ethiek over goed en kwaad gedacht wordt.

Toch gebruikt koning Willem Alexander in zijn toespraak op de Dam in 2020 de term ‘normaal’. Hij zegt: ‘We moeten niet normaal maken wat niet normaal is.’ Bedoelt hij hier ‘We moeten niet goed maken wat niet goed is’? Wat denk jij?


Terug naar hoofdstuk 1 Naar §1.2 Collectieve rituelen