§2.4 Extra informatie

SAMENWERKING

Bij het bedrijf Google vroegen ze zich af hoe het komt dat sommige afdelingen of teams beter werk afleverden dan anderen. Daarom startte Google een onderzoek naar de reden van (het ontbreken van) succes van teams binnen Google. Uit het onderzoek bleek dat hoe een team samenwerkt belangrijker is dan welk type mensen in het team zitten: 

  1. De teams moeten het gevoel hebben dat hun werk betekenisvol is;
  2. Er moet duidelijkheid heersen over de rollen in het team en de doelen van het team;
  3. Teamleden moeten zich veilig voelen. Dat betekent dat ze zich gehoord voelen en dat er rekening met ze moet worden gehouden;
  4. Er moet onderling vertrouwen heersen. Het vertrouwen dat iedereen zijn/haar taken doet;
  5. Iedereen moet zijn/haar werk persoonlijk belangrijk vinden, zodat hij/zij betrokken is bij wat er gedaan wordt. 

Een team zal succesvoller zijn als deze vijf aspecten vervuld zijn. Zelfs al heeft het team mindere kwaliteiten of een slechte leider. 

Wederzijds acceptatie van samenwerking is belangrijk, ook in de politieke samenwerking. Daarom wordt een minister naar huis gestuurd als de Tweede Kamer geen vertrouwen meer in hem heeft. Bij gebrek aan vertrouwen in een minister, kan de Tweede Kamer een ‘motie van wantrouwen’ indienen. Als de motie wordt aangenomen, moet de minister zijn functie neerleggen. Voor zo’n motie is een meerderheid nodig. Net als voor de andere moties in de Tweede Kamer. Benieuwd wat een motie precies is en hoe belangrijk een meerderheid is? In dit filmpje legt Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren het kort en duidelijk uit.

HUNTINGTON

Bij het bedrijf Google vroegen ze zich af hoe het komt dat sommige afdelingen of teams beter werk afleverden dan anderen. Daarom startte Google een onderzoek naar de reden van (het ontbreken van) succes van teams binnen Google. Uit het onderzoek bleek dat hoe een team samenwerkt belangrijker is dan welk type mensen in het team zitten: 

  1. De teams moeten het gevoel hebben dat hun werk betekenisvol is;
  2. Er moet duidelijkheid heersen over de rollen in het team en de doelen van het team;
  3. Teamleden moeten zich veilig voelen. Dat betekent dat ze zich gehoord voelen en dat er rekening met ze moet worden gehouden;
  4. Er moet onderling vertrouwen heersen. Het vertrouwen dat iedereen zijn/haar taken doet;
  5. Iedereen moet zijn/haar werk persoonlijk belangrijk vinden, zodat hij/zij betrokken is bij wat er gedaan wordt. 

Een team zal succesvoller zijn als deze vijf aspecten vervuld zijn. Zelfs al heeft het team mindere kwaliteiten of een slechte leider. 

Wederzijds acceptatie van samenwerking is belangrijk, ook in de politieke samenwerking. Daarom wordt een minister naar huis gestuurd als de Tweede Kamer geen vertrouwen meer in hem heeft. Bij gebrek aan vertrouwen in een minister, kan de Tweede Kamer een ‘motie van wantrouwen’ indienen. Als de motie wordt aangenomen, moet de minister zijn functie neerleggen. Voor zo’n motie is een meerderheid nodig. Net als voor de andere moties in de Tweede Kamer. Benieuwd wat een motie precies is en hoe belangrijk een meerderheid is? In dit filmpje legt Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren het kort en duidelijk uit: https://www.youtube.com/watch?v=7JrGYEVlLkU&list=PLJKP3p2vpcUVgCQmLn1zBkksJ3eMYy4KM&index=1 

HUNTINGTON

Samuel Huntington was een politicoloog die voorspelde dat conflicten na de Koude Oorlog zouden ontstaan door culturele verschillen tussen landen.  Hij noemde dit ‘the clash of civilizations’, in het Nederlands wel bekend als ‘botsende beschavingen’.  Hij deelde de wereld op in beschavingen die bestaan aan brede cultuurgroepen, vooral gebaseerd op religie of levensbeschouwing. Op het plaatje hieronder zie je de ‘beschavingen’ die Huntington onderscheidde: de Westerse, Russisch-Orthodoxe, Zuid-Amerikaanse, Islamitische, Chinese, Indiase, Boeddhistische en Afrikaanse beschaving.

Huntington zegt dat conflicten voornamelijk zullen zijn op de grens tussen twee verschillende beschavingen. Bijvoorbeeld op het grensgebied tussen Westen en Islam of tussen Chinese en Westerse cultuur.

In het Westen heerst het idee dat westerse waarden en normen universeel zijn en dus dat andere beschavingen hun normen en waarden zouden moeten overnemen. Huntington adviseert om de grenzen van de verschillende beschavingen te accepteren en niet te proberen mensen die tot een andere cultuur behoren te willen veranderen. Dat wil niet zeggen dat hij voor een multiculturele samenleving is. Juist niet: Huntington adviseert dat mensen van een bepaalde cultuur ook allemaal in dezelfde beschaving gaan wonen. Om conflicten te voorkomen.

Er bestaat veel kritiek op Huntingtons theorie: allereerst is het te statisch en zijn culturen altijd aan het veranderen. Ten tweede kunnen we ons afvragen of er wel verschillende beschavingen zijn en niet 1 beschaving die bijv. uit mensenrechten en de rechtsstaat bestaat. En tot slot blijken de meeste conflicten niet te bestaan tussen maar binnen de ‘beschavingen’ en gaan niet alleen over religie maar ook over ideologie of over hulpbronnen.

Een ander onderzoek naar de theorie van Huntington is de eindscriptie van Marco Veldman in zijn studie politicologie. Hij concludeerde dat de Clash of Civilizations, zoals Huntingtons theorie heet, geen sterke verklaring kan geven voor conflicten.

De Nederlandse bestuurskundige die de theorie van Huntington toetst is Femke van Esch. Zij heeft in een onderzoek de hypothesen van Huntingtons theorie getest en verworpen. Ze gebruikte hiervoor de dataset Correlates of War, de grootste dataverzameling van de oorlogen tussen 1816 en 1992. In deze dataset wordt onderscheid gemaakt tussen vier verschillende typen oorlogen, bijvoorbeeld tussen internationale oorlogen en interne oorlogen.


Terug naar hoofdstuk 2 Naar §2.5 Protestgeneratie