§3.2 Opdracht 9

In Nederland is er sprake van vrijheid van onderwijs, zoals vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet. Daarin staat onder andere: ‘Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen’ en ‘Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld’ (Bron: denederlandsegrondwet.nl). In Nederland ben je dus vrij om een school op te richten en het onderwijs in te richten, wanneer er aan bepaalde voorschriften wordt gehouden. 

Er is veel discussie over Artikel 23 van de Grondwet. Zo wordt in het publieke debat besproken of het vrijheid van onderwijs niet in strijd is met andere belangrijke waarden in onze samenleving, zoals gelijkheid.  De vrijheid van onderwijs biedt niet-openbare scholen immers de mogelijkheid hun eigen normen- en waardenstelsel te gebruiken. Zo worden homoseksuele docenten op sommige scholen geweerd en krijgen leerlingen mogelijk een eenzijdig wereldbeeld voorgeschoteld. Hier zie je een stukje van het publieke debat waarin artikel 23 van de Grondwet wordt bediscussieerd, na aanleiding van ophef over het feit dat ouders een anti-homoverklaring moesten tekenen wanneer hun kinderen naar een reformatorische school gingen. 

Meer weten? De documentaire ‘Ik deed aangifte tegen de minister van onderwijs’ van Yora Rienstra gaat dieper in op het onderwerp.


Terug naar hoofdstuk 3 §3.2 Extra informatie