§4.1 Verschillende staatsvormen

Nederland is een constitutionele monarchie en een parlementaire democratische rechtsstaat. Het eerste betekent dat het staatshoofd bepaalt wordt door erfopvolging en de macht van de koning beperkt wordt door de Grondwet. Het tweede betekent dat de democratie wordt ingericht door middel van een volksvertegenwoordiging in het parlement. De rechtsstaat geeft iedere ingezetene (Grond)rechten en plichten. 

Het kan ook anders. Landen die geen monarchie zijn, zijn vaak een republiek. Dat betekent dat het staatshoofd gekozen is door het volk, bijvoorbeeld in Ierland. Marokko daarentegen is bijvoorbeeld een monarchie, met koning Mohammed. 

Verder bestaan er naast democratieën ook dictaturen. In democratieën participeren burgers in de politieke besluitvorming. In dictaturen is er juist één groep of één persoon aan de macht. Bekende dictaturen zijn Noord-KoreaChina en Cuba


Terug naar hoofdstuk 4 §4.1 Opdracht 4