§4.2 Opdracht 6

In opdracht 6 in het opdrachtenboek gaat het over ziekteverzuim onder werknemers. 

Hier vind je het artikel van de NOS, wat stelt dat vrouwen zich vaker ziek melden dan mannen. Het artikel is gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek, uit 2016. 

Hier vind je wat recentere cijfers van het CBS over ziekteverzuim, namelijk gebaseerd op het jaar 2020. Wat opvalt, is dat ook in 2020 het ziekteverzuim onder vrouwen hoger is dan onder mannen. 

Maar hoe komt het eigenlijk dat vrouwen over het algemeen vaker ziek zijn? In een artikel van de Correspondent vertelt Lisa Peters je wat de mogelijke oorzaken zijn. Zo stelt ze onder andere vragen over de medische en sociale oorzaken van het verschil in ziekte tussen mannen en vrouwen
Ook vind je hier de cijfers van het CBS over ziekteverzuim per bedrijfstak.


Terug naar hoofdstuk 4 Naar §4.3 Hypothesen