Corruptie

Men zegt: hoe groter de ongelijkheid, hoe groter de onvrede met de politiek, en hoe groter de kans op protesten en uiteindelijk eventueel rellen. En ja, er bestaat inderdaad een relatie tussen een grote inkomensongelijkheid en onvrede met de politiek. Maar ook blijkt dat de mate van corruptie in een land van grote invloed is op de politieke tevredenheid. In landen met meer corruptie zijn mensen meer ontevreden omdat het politieke proces minder eerlijk verloopt dan in landen waar nauwelijks corruptie heerst. Zoals de grafiek hieronder laat zien is er een zeer sterke samenhang tussen politieke onvrede en corruptie (de correlatie is maar liefst 0.79): hoe corrupter een land, hoe minder tevreden met de democratie men gemiddeld is. De grafiek laat ook onderscheid zien tussen het oosten en zuiden van Europa aan de ene kant en het noorden en westen aan de andere kant.

Bron: stukroodvlees.nl, pak naast inkomensongelijkheid ook corruptie aan, 08-06-2013. http://stukroodvlees.nl/pak-naast-inkomensongelijkheid-ook-corruptie-aan/