§3.2 Nature-nurture

Het nature-nurture debat gaat over de discussie of iets is aangeboren of aangeleerd. In veel gevallen is het een beetje van beiden, zoals bij intelligentie. Wonderkinderen zijn kinderen met een hele hoge intelligentie, die ook wel hoogbegaafd worden genoemd. Floor is hoogbegaafd, net als haar moeder en oma (nature). Maar de omgeving (nurture) waarin iemand opgroeit heeft ook wel degelijk invloed. Wanneer je ouders hebt die je stimuleren om nieuwe dingen te blijven leren, ook buiten school om, ontwikkelt je denkvermogen sneller.

Over het gedrag en karakter van mensen wordt ook veel gediscussieerd door wetenschappers. Bedenk eens wat eigenschappen die je hebt geërfd van je ouders en een paar die je niet herkent bij hen. Van wie of waar denk je dat je die hebt geleerd?

terug naar hoofdstuk 3 naar Lombroso (§3.2)