§6.2 Nederlandse vredesmissies

Niet in ieder land is het zo veilig als in Nederland. Verspreid over de wereld zijn er verschillende landen die instabiel en onveilig zijn, bijvoorbeeld na een gewelddadig conflict. Dan worden er militairen naar zo’n gebied gestuurd om vrede te herstellen of een conflict te voorkomen. De VN start de missie op, maar dit kan ook gedaan worden door de NAVO of de EU.

Missies zijn onder te verdelen in drie categorieën: waarnemingsmissies, vredeshandhavende missies en vredesafdwingende missies.

  • De waarnemingsmissies hebben als doel het controleren van de naleving van een vredesakkoord. Dit doen militairen in gebieden waar een conflict is geweest en ze gaan dan zonder wapen op pad.
  • Vredeshandhavende missies zijn er om tijd te winnen om een oplossing te vinden. De militairen zijn absoluut neutraal en gebruiken in principe geen geweld. Dit mogen ze alleen doen als ze zelf worden aangevallen.
  • Bij vredesafdwingende missies wordt geprobeerd een conflict tot een einde te brengen. Hierbij mogen militairen wel geweld gebruiken. Deze missies bieden geen oplossing voor de lange termijn, dus geen eindpunt. Hierna worden er andere acties opgezet in het land of gebied.

Nederland doet mee aan verschillende missies, sommige groter en andere kleiner. Op deze pagina van Defensie kun je zien wat de huidige missies zijn waar militairen naar worden uitgezonden. Het filmpje hieronder geeft een beeld van wat het Ministerie van Defensie allemaal doet om bij te dragen aan veiligheid in de wereld.

terug naar hoofdstuk 6naar Elzas-Lotharingen (§6.2)