§6.3 Talcott Parsons

De socioloog Talcott Parsons wordt in 1902 geboren in Amerika. Na zijn studie ging hij werken op de Harvard universiteit als hoogleraar economie en later ook sociologie. Hij deed veel onderzoek en kwam met een veranderingstheorie.

Om systemen te kunnen analyseren ontwierp hij het AGIL-schema. Het schema kan gebruikt worden om de functies van systemen uit te leggen.
– Adaptation (aanpassing). Om controle te houden over het systeem, zal de economie zich telkens moeten aanpassen.
– Goal attainment (doelrealisatie).  Het is belangrijk om prioriteiten te stellen om het collectieve doel te behalen, vaak via de politiek. Individuele doelstellingen zijn hieraan ondergeschikt. 
– Integration
(integratie). De normen die gelden in de samenleving moeten bewaakt worden, zodat er meer solidariteitsgevoel is in de ‘community’.
– Latency (patroonhandhaving). Binnen het gezin en op school is het belangrijk dat waardes doorgegeven worden aan kinderen. Dat leidt ertoe dat zij hun sociale rol gaan vervullen.

Dit schema begon hij te ontwikkelen in de jaren ’50 en in 1956 publiceerde hij het voor de eerste keer. In latere werken van hem is het vaak teruggekomen en heeft hij het ook nog verder uitgewerkt.

terug naar hoofdstuk 6naar socioloog Harold Garfinkel (§6.3)