§7.1 Het dilemma van de dijk

Het waterbeheer is in Nederland in handen van Rijkswaterstaat en de waterschappen. Zij zorgen ervoor dat er geen tekort aan water is, maar ook geen overschot wat zou kunnen leiden tot overstromingen. De Deltawerken zijn het grootste verdedigingssysteem in ons land tegen hoog water langs de kust. Ze zijn nodig omdat bij een overstroming anders 60% van Nederland onder water komt te staan.

Maar hoe is zo’n verdedigingssysteem tot stand gekomen? Wie heeft dat betaald? Het is een voorbeeld van een collectief dilemma. Niemand wil dat het land voor 60% overstroomt, maar als jij niet meedoet aan de oplossing komt die er alsnog wel. Dit probleem van free riders kan worden opgelost door dwang, die uitgevoerd kan worden door de overheid.

Om de dijken te kunnen onderhouden betalen we in Nederland waterschapsbelasting. Ieder jaar is dat zo’n 2,7 miljard euro,  waar alle waterbouwwerken mee worden onderhouden. Niet iedere Nederlander betaalt evenveel waterschapsbelasting. Er zijn in Nederland 22 waterschappen en hoeveel belasting je betaalt hangt dus af van onder welk waterschap je valt.

terug naar hoofdstuk 7naar heemraadschappen (§7.2)