§7.3 Hobbes en de Leviathan

Thomas Hobbes leefde in Engeland, stuurde aan de universiteit van Oxford en was later een filosoof. Na zijn studie werd hij eerst leraar in huis van het welgestelde gezin van een graaf. Dit zorgde ervoor dat hij belangrijke wetenschappers ontmoette en veel meekreeg van de spanningen tussen koning en parlement in Engeland.

De spanningen mondden later uit in de Engelse Burgeroorlog die van 1642 tot 1651 woedde. Tijdens deze periode woonde Hobbes in Parijs, maar het heeft zijn werken erg beïnvloedt. Net na de burgeroorlog schreef hij zijn belangrijkste en beroemd geworden werk ‘Leviathan‘. Hobbes schreef ‘Homo humini lupus est’ wat betekent dat mensen als wolven zijn voor elkaar, ze zijn gevaarlijk. Hij vond dat politiek op wetenschap gebaseerd moest worden, in plaats van op theologie zoals dat in die tijd ging. Mensen denken rationeel en gaan voor hun eigen belang en daardoor ontstaat er chaos als ze leven zonder vorst. Om deze chaos tot orde te dwingen is er absoluut centraal gezag nodig: de Leviathan. De samenleving moet vanuit rationeel oogpunt een sociaal contract sluiten. Hierin staat dat de staat de absolute macht heeft en ook geweld mag gebruiken om mensen tot orde te dwingen.

In het filmpje hieronder (6:45 min) wordt zijn theorie uitgelegd in het Engels.

terug naar hoofdstuk 7naar het anarchisme (§7.4)