§7.4 Het anarchisme

Het woord anarchie wordt ook wel gebruikt voor chaos, ordeloosheid. In een anarchistische samenleving is er geen sprake van macht van iets of iemand. Anarchisten zijn ervan overtuigd dat ieder mens gelijkwaardig is en dat er geen verschil tussen hen moet zijn. Macht leidt wel tot een verschil tussen mensen, het zet mensen boven en onder elkaar, en daarom is het niet goed.

Nederland kent een anarchistische beweging, genaamd de Vrije Bond. Het is een organisatie die het anarchisme wil ondersteunen door onder andere bijeenkomsten, campagnes en een website. Ze publiceerden ook een boek, dat online te lezen is. In bijna 100 bladzijden worden ideeën van het anarchisme uitgelegd.

Ferdinand Domela Nieuwenhuis wordt gezien als een van de grondleggers van het anarchisme in Nederland. In 1882 was hij medeoprichter van de Kiesbond, dat streefde naar de uitbreiding van het kiesrecht. Hij was hoofdredacteur van een artikel waarin koning Willem III werd bekritiseerd en beledigd, waardoor hij voor een jaar in de gevangenis belandde.

Daarna was hij een poos politiek actief voor de Sociaal Democratische Bond, maar daar kon hij niet bereiken wat hij wilde en dus werd hij uiteindelijk lid af. Hij werd anarchist en keerde zich af van de parlementaire democratie. Domela Nieuwenhuis richtte het blad de Vrije Socialist op, dat later het blad werd voor anarchisten in Nederland (zie afbeelding).

terug naar hoofdstuk 7naar het nazisme (§7.4)