§7.5 Depersonalisering vs. depersonalisatie

Derpersonalisering is, zoals in het boek (§7.5) gezegd, de ontwikkeling waarbij macht en gezag losgekoppeld worden van personen. Ze worden meer gekoppeld aan een functie. Mark Rutte wordt gezien als een persoon met macht in Nederland, omdat hij de minister-president is. Als hij dat niet meer is, gaat die macht naar de nieuwe democratisch gekozen minister-president.

Depersonalisatie is een vervreemding van jezelf. Het is een ziekte waarin je jezelf en je omgeving als vreemd beleeft, in plaats van als vertrouwd. Het kan voorkomen na stress of een traumatische gebeurtenis. Het is een dissociatie, het tegenovergestelde van associatie, tussen iemands bewustzijn, identiteit en gedrag. Ze passen niet bij elkaar, het matcht niet meer.

Er is dus een groot verschil tussen deze twee termen, ondanks dat je ze bijna hetzelfde schrijft.

terug naar hoofdstuk 7naar het belang van de Vrede van Westfalen (§7.5)