§7.5 Het belang van de Vrede van Westfalen

Al eerder heb je kunnen lezen over de Nederlandse Opstand tegen de Spaanse overheersing. Halverwege de zeventiende eeuw begon de Republiek te twijfelen aan het nut van het verzet tegen Spanje. Het duurde al zo lang (sinds 1566) en de kosten bleven maar oplopen. In 1640 begonnen de Spaanse heersers ook weerstand te krijgen in Portugal en Catalonië, waardoor de strijd ook voor hen zwaarder werd. Beide landen zagen uit naar een einde aan de strijd.

In de Republiek overlegden de gewesten over het starten van vredesonderhandelingen met Spanje, maar de meningen waren verdeeld. Handelsstad Amsterdam wilde vrede, maar andere steden zagen nog wel nut in het doorgaan met de oorlog. Uiteindelijk werd besloten om aan tafel te gaan zitten met Spanje, wat gebeurde in de Duitse stad Münster. Het leidde tot een vredesverdrag genaamd de Vrede van Münster, dat op 30 januari 1648 werd getekend door beide landen. Al sinds 1581 had de Republiek zichzelf onafhankelijk verklaard, maar met het tekenen van de vrede werd dit ook eindelijk erkend door Spanje. 

Zoals je misschien wel gezien hebt, wordt in het boek gesproken over de Vrede van Westfalen. De Vrede van Münster is een onderdeel van de reeks vredesverdragen die samen de naam ‘Vrede van Westfalen’ dragen. Een ander verdrag dat hieronder valt is de Vrede van Osnabrück, waarmee Zweden vrede sloot met keizer Ferdinand III.

De onderhandelingen voorafgaand aan deze verdragen waren erg modern voor die tijd en daarmee zijn de verdragen die toen gesloten zijn dat ook. De Vrede van Westfalen markeert het begin van een nieuw statensysteem, waar de staten elkaar voor het eerst als soeverein erkennen. Op de kaart bovenaan de pagina zie je hoe Europa er na de Vrede van Westfalen uit zag.

terug naar hoofdstuk 7naar hoofdstuk 8