§11.3 Basil Bernstein

Basil Bernstein werd in 1924 geboren in een Joods gezin dat geëmigreerd was naar Londen. Toen hij al 36 jaar oud was besloot hij naar de Universiteit van Londen te gaan, waar hij promoveerde als taalwetenschapper.

Hij beschreef dat er twee codes zijn in taal: de ‘restricted’ en de ‘elaborated’ code. De restricted code kan alleen begrepen worden door mensen die het onderwerp begrijpen, terwijl een elaborated code makkelijker te begrijpen is. Daarvoor heb je geen zelfde achtergrondkennis nodig, benodigde details worden gegeven. Een gesprek tussen twee ‘insiders’ die de restricted code gebruiken is niet te volgen voor een buitenstaander.

Volgens Bernstein gebruikt de arbeidersklasse vooral de restricted code. De middenklasse gebruikt ook de elaborated code, met langere, ingewikkelde zinsstructuren. De restricted code heeft kortere, informelere zinnen, waar vaak ‘weet je wel’ en ‘ja toch?’ in gebruikt worden. Omdat op de universiteit meer gebruik gemaakt wordt van de elaborated code, hebben kinderen uit de arbeidersklasse minder kans hier te slagen. Ze zijn deze langere, ingewikkelde zinnen niet gewend, terwijl kinderen uit de middenklasse dat wel zijn.

terug naar hoofdstuk 11naar Pierre Bourdieu (§11.3)