§11.3 Pierre Bourdieu

Basil Bernstein (zie §11.3 Basil Bernstein) hoort net als Pierre Bourdieu bij de stroming binnen het conflict-paradigma die ongelijkheid in sociale en culturele verschillen benadrukt als veroorzakers van conflict. Pierre Bourdieu werd geboren in 1930 in Frankrijk. Na zijn middelbare school studeerde hij filosofie en later ging hij het leger in. Hij vocht in Algerije en na zijn dienst daar besloot hij deze oorlog te onderzoeken. Hij schreef erover en zijn werk werd bekend. Als socioloog werkte hij daarna op universiteiten in Parijs en Lille. Hij werd een van de bekendste sociologen uit de 20e eeuw.

Bourdieu schreef de ‘Theory of Capital’, waarin hij veronderstelt dat hoe meer kapitaal mensen hebben, hoe hoger hun sociale positie is. Hij beschrijft twee soorten kapitaal: sociaal en cultureel kapitaal. Cultureel kapitaal is wat je hebt en weet, sociaal kapitaal gaat over de hoeveelheid en kwaliteit van relaties die je hebt met anderen. Deze relaties kun je enerzijds zelf aangaan en onderhouden, maar anderzijds zijn er ook relaties die je toegeschreven worden. Dit laatste gaat over relaties met bijvoorbeeld je familie of op school.

Mensen met veel sociaal kapitaal zijn ‘gewild’ bij anderen. Anderen willen hen graag leren kennen omdat ze dan deel worden van hun netwerk en dus meer sociaal kapitaal krijgen. Mensen met weinig sociaal kapitaal zijn veel minder gewild, omdat je er minder baat bij hebt om hen te kennen.

Volgens Bourdieu hangen sociaal en economisch kapitaal af van cultureel kapitaal. Als je veel cultureel kapitaal hebt, krijg je ook makkelijker sociaal en economisch kapitaal. Verschillen tussen klassen kunnen dan ook uitgelegd worden aan de hand van verschillen in cultureel kapitaal.

terug naar hoofdstuk 11naar Erving Goffman (§11.3)