§11.3 Erving Goffman

Erving Goffman is een socioloog uit Canada. Zijn familie kwam uit Oekraïne, maar was naar Canada gevlucht voor de geboorte van Erving Goffman in 1922. Toen hij naar de universiteit ging, begon hij met een studie scheikunde. Later stopte hij met zijn studie en ging werken in de filmindustrie. Hij raakte geïnteresseerd in sociologie, ontmoette bekende socioloog Dennis Wrong en besloot te starten met een studie sociologie en antropologie in Toronto. Goffman had brede interesses, wat ook blijkt uit zijn succes in aandelen handelen op de beurs en in gokken in casino’s.

Zijn eerste werk ‘The Presentation of Self in Everyday Life’, werd ook zijn meest bekende. Hij beschrijft interacties tussen mensen als theaterstukjes, waarin mensen proberen te controleren hoe ze op de ander over komen. Vaak zijn deze rollen al bestaand en passen mensen zich daarin. Ze gedragen zich hoe ze denken dat ze zich moeten gedragen, hoe ze dat is aangeleerd. Een individu moet zich dus telkens aanpassen in verschillende situaties, waar een andere rol bij hoort. Goffmans ‘The Presentation of Self in Everyday Life’ werd door de International Sociological Association als tiende belangrijkste sociologische boek uit de 20e eeuw bestempeld. 

terug naar hoofdstuk 11naar pragmatisme (§11.4)