§11.3 Robert Merton

Een socioloog die vanuit het functionalisme-paradigma naar de samenleving kijkt is Robert Merton. Hij werd geboren in Philadelphia in de VS als Meyer R. Schkolnick, maar liet zijn naam veranderen tijdens zijn tienerjaren. Hij studeerde eerst in Philadelphia maar werd later onderzoeksassistent op Harvard, waarvoor hij na een tijdje zelf onderzoek deed. Het grootste deel van zijn carrière heeft hij op Columbia University gewerkt.

Merton was geïnteresseerd in interactie tussen mensen en naar de gevolgen van wat ze doen. Hij ontwikkelde de ‘self-fulfilling prophecy‘, waarin gesteld wordt dat een verwachting van een situatie de daadwerkelijke uitkomst daarvan beïnvloedt. In eerste instantie hoeft die verwachting niet per se waar te zijn, maar doordat het verwacht wordt, is het wel wat er uiteindelijk gebeurt.

Zoals je in het boek in §11.3 al kon lezen, vond Merton dat individuen verbonden worden aan een samenleving door socialisatie. Hij dacht ook na over de reference group: een groep waarmee individuen zich vergelijken, maar waar ze zelf niet bij horen.

Robert Merton ging in 1979 met pensioen en kreeg in 1994 als waardering voor zijn werk de National Medal of Science. Hij was de eerste socioloog die deze prijs won.

terug naar hoofdstuk 11naar Basil Bernstein (§11.3)