§2.2 Schoolresultaten

De Online Portal van het vak maatschappijwetenschappen

De cijfers van leerlingen en hun score op de Cito-toets hangen af van verschillende factoren.  Uit onderzoek blijkt dat schoolresultaten onder andere beïnvloed kunnen worden door…

naar kernwaarden Nederlandse samenleving (§2.3)Vwo

 

terug naar hoofdstuk 2Vwo