§2.5 Eenzaamheid

In Brugge werden in augustus 2017 in drie dagen tijd drie mensen dood in hun huis gevonden. Ze lagen daar toen al 10 tot 30 dagen. Dit zorgde voor debat in het maatschappelijk middenveld. Ook werd er gerefereerd aan enkele jaren geleden, toen er in Rotterdam een vrouw dood gevonden werd die daar nota bene al 10 jaar lag.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn mannen vaker eenzaam dan vrouwen, met name als ze ouder zijn. Wanneer mensen een minder goede gezondheid hebben, voelen ze zich ook vaker eenzaam. Dat kan komen doordat mensen met een slechtere gezondheid natuurlijk ook minder makkelijk de deur uit kunnen en dus minder mensen tegen komen op straat of kunnen opzoeken.

In Gemeente Rotterdam was de eenzaamheid in 2012 aanzienlijk hoger dan andere jaren. Om de eenzaamheid te verminderen is het programma Voor Mekaar ontwikkeld. Zo zijn jaarlijkse huisbezoeken voor 75-plussers opgezet, maar ook bewonersinitiatieven en professionele hulp zijn betrokken bij het programma.

terug naar hoofdstuk 2 naar klokkenluiders (§2.5)