§3.5 Protesten

In de jaren ’60 kwam de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk een beweging op die zich richtte tegen de overheid en gevestigde orde. Dit verspreidde zich in de jaren die volgden naar meer landen in het Westen.

In jaren 1955 tot en met 1975 was de VS met Zuid-Vietnam in oorlog met China die bij Noord-Vietnam hoorde.  Tijdens de Vietnamoorlog begonnen steeds meer Amerikanen te vinden dat de VS zich nooit met Vietnam had moeten bemoeien. Het draagvlak voor de oorlog werd minder en minder en de protesten werden meer. De tegenbeweging die al op gang was in de VS werd sterker en kreeg een revolutionair karakter. Veel jonge mensen protesteerden en ook door middel van muziek werd geprotesteerd. Dit was het hoogtepunt van de tegencultuur die groeiende was in de VS.

Later in de jaren ’60 ging de beweging zich ook bekommeren om andere politieke kwesties zoals de rechten van vrouwen, seksualiteit en drugs. Zo vonden bijvoorbeeld de Hippies dat het taboe op naaktheid moest worden doorbroken en dat er meer vrije liefde moest zijn, buiten vaste relaties om. De Hippies pleitten voor meer vrijheid op veel vlakken en zetten zich daarmee af tegen de heersende traditionele waarden, die ze maar ouderwets vonden.

terug naar hoofdstuk 3 naar veganisme (§3.5)