§4.2 Wetenschapsfilosofie

Wat maakt dat wetenschap wetenschap is? Wanneer is iets wetenschappelijk? Dit zijn vragen waar wetenschapsfilosofen zich mee bezig houden. Ze kijken naar hoe kennis wordt vergaard en welke eisen daaraan zitten.

Een stroming binnen de wetenschapsfilosofie is het logisch-empirisme. Wiener Kreis is een groep wetenschappers en wetenschapsfilosofen die hiervoor de basis legden. Zij zijn van mening dat echte kennis verkregen wordt door zintuiglijke waarneming.

Imre Lakatos heeft nog weer een andere mening dan bovenstaande en Karl en Popper die in het boek worden behandeld. Hij vindt dat je een onderzoek op meerdere manieren tegelijk moet uitvoeren. Je ziet dan vanzelf welk programma het beste werkt en die moet je aanhouden. Deze is dan het meest wetenschappelijk.

Wetenschapsfilosoof Feyerabend is het oneens met Lakatos. Hij vindt juist dat er niet één methode kan worden gekozen die juist is. Geen methode kan de enige echte wetenschappelijke zijn, dat is juist onduidelijk.

terug naar hoofdstuk 4 naar gereedschapskist begrippen MW (§4.3)