§4.3 Moordonderzoek CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doet onderzoek naar veranderingen in de maatschappij. StatLine is de databank van het CBS, waar je allerlei cijfers kunt vinden. Het zijn kale cijfers, zonder conclusie of interpretatie. Je kunt het goed gebruiken wanneer je zelf onderzoek doet. Ook over moord en doodslag houden ze gegevens bij. Het CBS concludeert dat het aantal gevallen van moord en doodslag de afgelopen jaren gedaald is.

In 2016 kwam het laagste aantal moorden in 20 jaar voor. Daar maakte het CBS naast een artikel ook een filmpje over. Ook over de afkomst van de dader en het slachtoffer zijn gegevens bekend. Zo is over de slachtoffers bekend dat het onder mannelijke slachtoffers bijna altijd gaat om afrekening. De vermoordde man kwam dan uit het criminele milieu. Tussen geslacht van de slachtoffers is ook een verschil. Er worden twee keer zoveel mannen (76 in 2016) als vrouwen vermoord (34 in 2016).

Wanneer we kijken naar de relatie tussen de dader van moord of doodslag en het slachtoffer, zien we ook grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Mannen worden het vaakst vermoord door een kennis of vriend, vrouwen door hun (ex)partner.

terug naar hoofdstuk 4 naar rationelekeuzetheorie versus gelegenheidstheorie (§4.4)