§4.4 Émile Durkheim

Waar Max Weber het had over individuele handelingen, kijkt Émile Durkheim meer uitgezoomd naar de maatschappij. Zijn onderzoeken richten zich meer op sociale structuren. Durkheim stond aan het begin van de moderne sociologie en deed vooral onderzoek naar sociale cohesie.

Dat past bij een aanhanger van het functionalisme-paradigma, omdat die onderzoek doen naar hoe een samenleving bij elkaar blijft.  Het eerste onderzoek van de Franse Durkheim heette ‘De la division du travail social’, wat vertaald ‘de verdeling van sociaal werk’ betekent. Hij focuste daarbij op solidariteit in de samenleving en keek naar hoe dit het systeem van de samenleving in balans houdt.

terug naar hoofdstuk 4 naar Karl Marx (§4.4)