§4.4 Adam Smith

Adam Smith is een bekende econoom en filosoof. Hij wordt een politieke econoom genoemd, omdat hij ook bezig was met wat de overheid moest doen in de economie. Moeten ze heel veel wetten maken of moeten ze juist niks verbieden?

Hij werd bekend met zijn werk The Wealth of Nations. Hij is de grondlegger van het klassieke liberalisme. Wanneer iedereen zijn eigenbelang nastreeft ontstaat er het grootste maatschappelijk belang. Dit introduceerde hij met zijn, inmiddels bekend geworden, principe van een invisible hand.  Omdat producenten zo goedkoop mogelijk willen produceren en consumenten zo goedkoop mogelijk willen kopen bij de gewenste kwaliteit, ontstaat er een optimale situatie. In deze situatie zijn vraag en aanbod in evenwicht.

Hij vindt dus dat de overheid vrijwel niks moet verbieden wat betreft de economie. Ze moeten producenten en consumenten hun gang laten gaan, want ze corrigeren elkaar.

terug naar hoofdstuk 4 naar Max Weber (§4.4)