§5.2 Soorten onderzoeksvragen

Er zijn verschillende soorten onderzoeksvragen, zoals beschrijvende en verklarende vragen. En er zijn evaluatieve vragen en voorspellende en voorschrijvende onderzoeksvragen. Hieronder zie je per soort vraag een paar voorbeelden.

Beschrijvende onderzoeksvragen
– Hoe zien consumenten biologisch vlees?

Verklarende onderzoeksvragen
– Waarom kopen consumenten biologisch vlees in plaats van niet biologisch vlees?

Evaluatieve onderzoeksvragen
– In hoeverre heeft de campagne voor het promoten van biologisch vlees effect gehad op het koopgedrag van consumenten?

Voorspellende en voorschrijvende onderzoeksvragen
– In hoeverre verandert het aantal consumenten dat biologisch vlees koopt in de komende twee jaar?
Deze voorspellende vraag kan dan worden opgevolgd door een voorschrijvende onderzoeksvraag:
– Hoe kunnen supermarkten het best inspelen op de veranderende vraag naar biologisch vlees?

terug naar hoofdstuk 5 naar tips bij het maken van een enquête (§5.3)