§6.3 Jeremy Bentham

De Engelse filosoof Jeremy Bentham begon met een studie rechten aan de universiteit in Oxford. Tijdens zijn studie dacht hij na over wetgeving en rechtspraak en ontwikkelde hij ideeën voor een verandering hierin. Hij wilde niet alleen wetten veranderen, maar ook het morele principe waar ze op waren gebaseerd.

Hiermee legde hij de basis van het utilitarisme, dat zoekt naar de grootste hoeveelheid geluk voor zoveel mogelijk mensen. Dit moet volgens utilitaristen de maatstaf zijn bij het beoordelen of iets goed of fout is. Geluk wordt gemeten door de hoeveelheid plezier (baten) min de hoeveelheid pijn (kosten).

In het filmpje hieronder wordt kort uitgelegd wat het utilitarisme inhoudt.

terug naar hoofdstuk 6naar slash and burn landbouw (§6.4)