§6.3 Harold Garfinkel

Harold Garfinkel is geboren op 29 oktober 1917 en was 94 jaar toen hij in 2011 overleed. Hij was net als Talcott Parsons een Amerikaanse socioloog, maar redeneerde echter vanuit een andere hoek dan de functionalist. Garfinkel past beter bij het sociaalconstructivisme-paradigma. Hij ontwikkelde de etnomethodologie, die kijkt naar hoe mensen het gedrag van anderen en hunzelf interpreteren. Het experiment dat in het boek beschreven wordt hoort ook bij deze etnomethodologie.

Het woord etnomethodologie komt van twee andere woorden. ‘Methodologie’, de regels en methodes die op de achtergrond een rol spelen in een bepaalde groep, een ‘etnie’.  Garfinkel deed vaak experimenten waarin mensen deden alsof ze geen flauw idee hadden van de sociale regels in een situatie. Hierdoor worden sociale regels, die normaal niet zichtbaar zijn, ineens op de voorgrond gebracht.

In zo’n experiment worden bijvoorbeeld vragen letterlijk geïnterpreteerd. Op de vraag ‘Hoe gaat het met je?’, wordt dan teruggevraagd ‘Hoe gaat wat met mij?’. Of wanneer iemand zegt op de bank ploft en zegt ‘Pff, ik ben moe’, wordt gevraagd of diegene fysiek of mentaal moe bedoelt. Vaak is de reactie dan ‘Ja, je snapt toch wel wat ik bedoel’, waaruit blijkt dat impliciete, onzichtbare regels een rol spelen.

terug naar hoofdstuk 6naar filosoof Jeremy Bentham (§6.3)