§6.4 Slash and burn landbouw

De slash and burn methode, ook wel brandlandbouw genoemd, is een belangrijke ontwikkeling in de landbouw geweest. Slash betekent hakken en burn betekent branden. Hakken en branden is dan ook letterlijk wat er gedaan wordt. Het land wordt in de brand gestoken, omdat er dan vruchtbare grond vrijkomt. En omdat dood hout beter brand dan levend hout, worden de bomen eerst doodgemaakt. Dat wordt gedaan door erin te hakken met een bijl.

Slash and burn wordt vaak gebruikt om woeste stukken grond bruikbaar te maken. De bomen die er staan worden weggebrand en maken plaats voor landbouw op de ontstane vruchtbare grond.

terug naar hoofdstuk 6naar hoofdstuk 7