§8.2 Polygamie en monogamie

Polygamie is volgens Van Dale een ‘huwelijk met meer dan één partner’, en monogamie een ‘huwelijk of vaste (seksuele) relatie met één persoon’. ‘Poly’ is het Griekse woord voor veel, ‘mono’ betekent één en ‘gamos’ betekent huwelijk. 

Veel relaties die je om je heen ziet zijn monogaam. In Nederland, in Europa, heeft een man vaak één vrouw en andersom. Polygamie is in ons land bij de wet verboden, in Artikel 33 Burgerlijk Wetboek Boek 1 staat namelijk: ‘Een persoon kan tegelijkertijd slechts met één andere persoon door het huwelijk verbonden zijn’. In Marokko, Kameroen, Egypte en Pakistan is polygamie wel toegestaan. Polygamie kent twee vormen: polygynie en polyandrie.  Er is sprake van polygynie als één man meerdere vrouwen heeft. Polyandrie is wanneer één vrouw meerdere mannen heeft, wat bijna nooit voorkomt.

In Marokko is polygynie toegestaan onder drie voorwaarden. Er moet een te rechtvaardigen reden zijn, de eerste vrouw moet het goed vinden en de man moet genoeg geld hebben om het te kunnen betalen. Polygamie kan fungeren als statussymbool en om rijkdom te laten zien. Twee vrouwen geeft aanzien en je hebt natuurlijk geld nodig om het te kunnen betalen. In tegenstelling tot andere landen waar polygamie is toegestaan, is er in Kameroen geen limiet op het aantal vrouwen waarmee een man kan trouwen.

Nu vraag je je misschien nog af waar de afbeelding bovenaan de pagina op slaat. Dieren kunnen ook polygaam zijn en dat geldt voor de haan. Bij dieren betekent polygamie dat één dier met meerdere soortgenoten paart. Mensen die kippen houden, hebben ook altijd één haan met meerdere hennen.

terug naar hoofdstuk 8naar opvattingen over relaties (§8.2)