§8.3 De rol van familie in verschillende samenlevingen

Wanneer we in Nederland persoonlijke of financiële hulp nodig hebben, gaan we volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het eerst naar familie. Vrienden staan op de tweede plek en buren worden regelmatig geraadpleegd bij klusjes in huis, zie onderstaande afbeelding. Het CBS houdt in haar databank, StatLine, gegevens bij over de hoeveelheid contact met familie en de tevredenheid van mensen over hun leven.

Bron: CBS

In samenlevingen in het Midden-Oosten en Azië is vaak sprake van een groepscultuur, waar familie een belangrijke rol speelt. Vaders kunnen invloed uitoefenen op de man waarmee hun dochter gaat trouwen. Huwelijken mogen niet gedwongen worden, maar meisjes voelen zich vaak wel verplicht om te trouwen als hun vader dat eist. In westerse individualistische culturen kun je eer krijgen door wat je persoonlijk bereikt. In een groepscultuur krijgen families eer door hun gedrag. De gemeenschap beoordeelt gezinnen en wanneer de man het geld verdient en de vrouw voor de kinderen en het huishouden zorgt, krijgt de familie eer.

Wanneer een familielid de eer van de familie dreigt te beschadigen of al heeft beschadigd kan er sprake zijn van eer-geweld. Dit gebeurt omdat wanneer één lid de eer verliest,  dit geldt voor de hele familie. De eer moet dan weer hersteld worden en dat kan op verschillende manieren. Soms moet het lid dat de eer heeft beschadigd geld betalen, maar hij kan ook sociaal worden verstoten, of zelfs vermoord.

terug naar hoofdstuk 8naar confessionalisme (§8.4)