§8.4 Het fascisme

De wortels van het fascisme liggen in Italië, waar de ideologie rond 1920 opkwam onder Bernito Mussolini. Hij werd de leider van het volk, waar het collectief belangrijker is dan het individu. Hij begon met het maken van knokploegen onder de naam Fasci di Combattimento, die de orde zouden moeten herstellen. Uiteindelijk werd vanuit deze groep een politieke partij opgericht, genaamd Partito Nazionale Fascista (PNF), met Mussolini aan het hoofd. Ze waren aan de macht van 1922 tot 1943, waarna de partij werd verboden door de nieuwe premier.

Bernito Mussolini

Het fascisme streeft naar een sterke autoritaire staat en dat was dan ook wat Mussolini wilde stichten. Niet alleen in Italië, maar in meerdere Europese landen kwamen regimes die leken op het fascisme. Tijdens de economische crisis in de jaren 30, werd het fascisme populairder. Italië werd een land waar veel propaganda werd verspreid, andersoortige meningen gecensureerd werden en waar de economie gecontroleerd werd door de leider. Mussolini verspreidde veel lof over dé Italiaanse natie, de beste natie ter wereld.

Lange tijd bleef het fascisme aan de macht, maar na de Tweede Wereldoorlog hielden veel mensen er een nare bijsmaak aan over. Mussolini had namelijk goede banden met het nazistische Duitsland, dat toch wel gezien wordt als de slechtste in de Tweede Wereldoorlog. De fascistische overheersing met Mussolini hield in 1943 op en Mussolini werd in 1945 vermoord.

De NTR maakte een kort animatie filmpje waarin het fascisme wordt uitgelegd.

terug naar hoofdstuk 8naar confessionele politieke partijen (§8.4)