§9.4 Liberale politieke partijen in Nederland

De VVD, voluit Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, krijgt sinds 2010 de meeste stemmen en levert de minister-president voor Nederland. Dat is Mark Rutte, die inmiddels zijn derde kabinet leidt met de naam kabinet-Rutte III. De VVD wordt gezien als een conservatief-liberale partij die rechts van karakter is.

Alexander Pechtold

D66 staat voor Democraten 66 waarbij 66 verwijst naar het jaartal van oprichting van de partij, namelijk 1966. Bij de oprichting van de partij was haar belangrijkste standpunt het democratiseren van het politieke systeem in Nederland. D66 wordt gezien als de partij het meest in het midden zit van de links-rechts verdeling. Bij economische standpunten zitten ze aan de rechterkant, op sociaal vlak meer aan de linkerkant. Alexander Pechtold is de partijleider van de D66 sinds 2006.

Op economisch gebied wil D66 de inkomstenbelasting overhevelen naar de gemeentes. Nu wordt dit via de overheid geregeld, maar ze pleit voor gemeentelijke inkomstenbelastingen. D66 wil daarbij dat het totale belastingbedrag niet omhoog gaat, maar juist liever omlaag. Dit is iets waar de  VVD en D66 het over eens zijn, de VVD is namelijk ook voor verlaging van de inkomstenbelasting.

Op sociaal gebied is D66 meer links te noemen en zijn er ook duidelijke verschillen met de VVD. D66 wil het Kinderpardon verruimen, waardoor er meer kinderen in aanmerking komen om in Nederland te blijven. Kinderpardon geldt voor kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn. In het regeerakkoord van het huidige kabinet Rutte III, waar D66 ook toe behoort, is besloten het Kinderpardon te laten zoals het is. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zitten in dit kabinet, waarvan D66 en ChristenUnie allebei voor een verruiming van het Kinderpardon waren. VVD en CDA wilden het laten zoals het is en dat is nu gebeurd, onder andere omdat de versoepeling juridisch te ingewikkeld bleek.

Een ander verschil in standpunt tussen de VVD en D66 is die over ontwikkelingssamenwerking. De VVD wil dat er minder geld gaat naar ontwikkelingssamenwerking, D66 pleit juist voor meer. In het regeerakkoord van kabinet Rutte III is afgesproken dat er meer geld gaat naar ontwikkelingssamenwerking.

D66 staat onder andere bekend om haar positieve houding tegenover Europa. Waar andere partijen kritisch zijn, wil D66 de banden met Europa juist versterken. Het Europese Parlement moet op Europese beleidsterreinen meer macht krijgen, zoals de toestemming om zelf wetsvoorstellen in te dienen.

De VVD en D66 zijn beide liberaal en liggen op sommige vlakken, zoals de economie, ook erg dicht bij elkaar. In het Europese Parlement zitten ze samen in de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa.

terug naar hoofdstuk 9naar hoofdstuk 10