§13.1 Vier typen bindingen

In het boek las je al over de vier typen bindingen en misschien heeft je docent ze al verder uitgelegd. Op deze pagina besteden we meer aandacht aan de vier typen bindingen die worden onderscheiden.

  • Allereerst politieke bindingen, die te maken hebben met zaken die geregeld moeten worden op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, zorg, verkeer, veiligheid. Dit zijn collectieve diensten, die geregeld worden door een overheid die over die (politieke) macht beschikt. Bij een politieke binding is er dus een afhankelijkheid die te maken heeft met collectieve zaken.
  • Het tweede type bindingen dat onderscheiden wordt zijn affectieve bindingen. Dit zijn emotionele bindingen, die verwijzen naar gevoelens om ergens (niet) bij te horen, zoals bindingen met familie, vrienden of het land waar je in woont. Affectieve bindingen gaan dus over gevoelens van mensen voor elkaar, die zowel positief of negatief kunnen zijn. Als je je thuis voelt in je leefwereld, heb je dus affectieve bindingen met je sociaal-culturele omgeving. Voor migranten is het vormen van deze affectieve bindingen met hun nieuwe leefwereld vaak moeilijker dan het aanpassen aan praktische zaken.
  • Cognitieve bindingen zijn gebaseerd op het feit dat mensen van elkaar leren en dingen aan elkaar leren. Als je jong bent krijg je bijvoorbeeld van ouders en leraren kennis overgedragen, later ben je afhankelijk van journalisten die je leren wat er in de wereld gebeurt. Als iemand ziek is heeft hij de kennis van doktoren nodig om te horen wat er aan de hand is.
  • Tenslotte zijn er economische bindingen, die te maken hebben met de productie en distributie van schaarse goederen. Om te bestaan hebben mensen anderen nodig en zijn ze dus afhankelijk. Voor elektriciteit zijn de meeste mensen afhankelijk van een energiemaatschappij en voor het bouwen van een huis van de bouwvakker en de bank.

Nu we de bindingen apart hebben uitgelegd begrijp je hopelijk beter hoe de typen van elkaar verschillen. Het is echter niet zo dat een band met iemand maar één type binding kan zijn. De band tussen ouders en kinderen bijvoorbeeld, is zowel een affectieve, als een economische en een cognitieve binding.

terug naar hoofdstuk 13naar Gereformeerde Kerk & positie in NL (§13.2)