§14.1 Jared Diamonds werken

Jared Diamond was een wetenschapper met veel kennis over geografie, geschiedenis, fysiologie en antropologie. Hij staat bekend om zijn brede interesse en kennis en is professor fysiologie en geografie. Als wetenschapper schreef hij ook verschillende boeken, waarvan ‘The world until yesterday’ er dus één was. Daarover heb je al kunnen lezen in het lesboek in §14.1.

Het eerste boek van Diamond dat populair werd was ‘The Third Chimpanzee: The Evolution and Future of the Human Animal‘, dat in 1991 uit kwam. In dit boek gaat het over de evolutie van de mens en hoe dat de mens zo anders heeft gemaakt dat dieren, ondanks dat 98% van het menselijke DNA gelijk is aan dat van chimpansees. Daarnaast beschrijft hij hoe/welk gedrag van mensen oorsprong heeft in dieren.

Een ander bekend boek is ‘Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies’ (1997). Hierin kijkt Diamond naar hoe de bevolking in Eurazië zich sneller heeft ontwikkeld dan die in Afrika, Australië en de oorspronkelijke bevolking in Amerika (de indianen). Hij concludeert dat dit niet komt door biologische kenmerken die dan ‘beter’ zouden zijn bij Euraziërs, maar door factoren in de natuur. Het ligt dus niet aan ras; Diamond ziet verklaringen in geografie en klimaat. Door een grote diversiteit in wilde plant- en diersoorten en het brede (van west naar oost) stuk land van Eurazië konden deze volken zich sneller ontwikkelen dan de andere beschavingen. Het verschil in macht en technische kennis tussen volken dat er tot op zekere hoogte nog steeds is, heeft dus volgens Diamond zijn oorsprong in het milieu. Dit boek werd een internationale bestseller en is vertaald in 33 talen. Ook won Jared Diamond er verschillende prijzen mee.

Een derde bekend werk van Diamond is ‘The World Until Yesterday: What Can We Learn from Traditional Societies?‘. Hierover heb je in het lesboek ook al kunnen lezen. Dit boek komt uit 2012. Diamond deed onderzoek in 39 traditionele, kleine samenlevingen/communities van boeren of jager-verzamelaars. Hij heeft gekeken naar hoe zij omgaan met universele problemen zoals landverdeling, kinderen opvoeden, talen leren en conflicten oplossen. In het filmpje hieronder vertelt Diamond in een TedTalk over hoe verschillende samenlevingen omgaan met ouderen (Engelstalig).

terug naar hoofdstuk 14naar 'not done' in samenlevingen (§14.1)