§14.2 De opkomst van de moderne samenleving

Er is heel wat geschreven en bedacht over de opkomst, oorzaken en het waarom van de moderne samenleving. Eén van de vragen is waarom het moderne wetenschappelijke denken in West-Europa is begonnen en niet bijvoorbeeld in China dat tot het eind van de Middeleeuwen op veel terreinen voorliep. Of waarom niet in de islamitische gebieden of in India, waar wiskunde tot een hoog niveau was ontwikkeld.

  • Niall Ferguson schreef ‘The West and the Rest’ en de BBC maakte er een documentaire van ‘Civilization‘. Volgens Ferguson had en heeft het Westen zes ‘killer-apps’ (waarden, uitvindingen en instituties) die hebben geleid tot dominantie van de wereld: concurrentie, wetenschap, democratie, medicijnen, consumentisme en de protestantse arbeidsethos.
  • Ian Morris schreef ‘Why the West rules – for now’. En daarin probeert hij kwantitatief te beschrijven hoe hoog of laag een samenleving scoort op ‘social development’. Dat is een score die opgebouwd is uit bijvoorbeeld bevolkingsdichtheid en energie consumptie.
  • De Nederlandse hoogleraar Floris Cohen schreef het boek ‘De herschepping van de wereld’ waarin hij de vraag probeerde te beantwoorden waarom de wetenschappelijke revolutie plaatsvond in West-Europa en niet in de islamitische wereld of in China. Er staat veel detailkennis is, met vooral een heldere uiteenzetting van de verschillende wetenschapsfilosofische stromingen bij de klassieke Grieken en de invloed op West-Europese wetenschappers.

terug naar hoofdstuk 14naar goddelijke vergelijking (§14.2)