§14.3 Maatschappelijke veranderingen in Nederland

Maatschappelijke veranderingen komen voor op veel gebieden in de samenleving en de omvang ervan kan erg verschillend zijn. Zo ging het in het lesboek in paragraaf 14.3 al over maatschappelijke veranderingen rondom gezinnen in Nederland. Meer over deze veranderingen lees je in het Gezinsrapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2011). Sinds 2013 verhuizen er meer jonge gezinnen uit de stad om ergens buiten de stad te gaan wonen. In onderstaande grafiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zie je het aantal stellen dat de stad verliet na de geboorte van hun eerste kind. Met de vier grote steden worden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht bedoeld.

Ook op het gebied van taakverdeling tussen een man en vrouw zijn er veranderingen te zien. Het CBS keek naar de opvatting van jongeren over de verdeling van werk, huishouden en opvoeden tussen partners. Veel jongeren vinden dat de man meer moet werken dan de vrouw, wat past bij de traditionele opvatting over werken. De meerderheid van de jongeren vindt wel dat man en vrouw evenveel tijd moeten besteden aan huishouden en opvoeden van kinderen. De mening van jongeren kan deels verklaard worden door het gezin waarin ze zelf opgroeiden. Jongeren die opgroeiden met ouders die evenveel werken vinden vaker dat man en vrouw evenveel zouden moeten werken dan jongeren die niet in zo’n gezin opgroeiden. Meer bevindingen uit dit onderzoek uit 2016 lees je hier.

Uit een ander onderzoek van het CBS blijkt dat de mate waarin mensen zich gelukkig en tevreden voelen in Nederland sinds 1997 vrij constant is. Het overgrote deel van de bevolking is gelukkig en tevreden met het leven. Het gemiddelde geluk mag dan wel constant zijn; er is echter wel meer verschil in geluk tussen verschillende bevolkingsgroepen dan 20 jaar geleden. Met name het verschil in geluk tussen laag- en hoogopgeleiden is groter geworden, terwijl het verschil tussen westerse en niet-westerse achtergrond juist is verkleind.

Op de website van het CBS worden ‘Statistische Trends’ verzameld, waar allerlei maatschappelijke veranderingen en achtergronden van Nederland worden gerapporteerd. Als je het interessant vindt om meer over maatschappelijke veranderingen te weten, kun je hier eens een kijkje nemen. Ook het SCP rapporteert over maatschappelijke veranderingen, in het jaarlijkse rapport ‘De sociale staat van Nederland‘. Hierin worden verzamelde gegevens over de jaren heen vergeleken.

terug naar hoofdstuk 14naar vormen van sociale ongelijkheid in Nederland (§14.3)