§15.4 Onderzoek naar theorie Huntington

Politicoloog Huntington ziet de wereldgeschiedenis als een strijd van beschavingen, wat leidde tot internationale conflicten. Dit zal volgens Huntington zo door gaan totdat deze beschavingen elkaars invloedssfeer respecteren. Zoals op veel wetenschappelijke theorieën, is er ook kritiek op de theorie van Huntington.

De Nederlandse bestuurskundige die de theorie van Huntington toetste is Femke van Esch. Zij heeft in een onderzoek de hypothesen van Huntingtons theorie getest en verworpen. Ze gebruikte hiervoor de dataset Correlates of War, de grootste dataverzameling van de oorlogen tussen 1816 en 1992. In deze dataset wordt onderscheid gemaakt tussen vier verschillende typen oorlogen, bijvoorbeeld tussen internationale oorlogen en interne oorlogen.

Een ander onderzoek naar de theorie van Huntington is de eindscriptie van Marco Veldman in zijn studie politicologie. Hij concludeerde dat de Clash of Civilizations, zoals Huntingtons theorie heet, geen sterke verklaring kan geven voor conflicten. De stelling dat culturele verschillen leiden tot een grotere kans op conflicten werd in dit onderzoek verworpen.

terug naar hoofdstuk 15naar visie op machtsverhoudingen (§15.4)