§16.1 De Contact Group

De Contact Group is een militaire aangelegenheid, een internationale samenwerkingsmechanisme. Voluit heet het de Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia. Formeel gezegd is de Contact Group is het gemeenschappelijk contactpunt tussen staten, regionale en internationale organisaties over alle aspecten van de bestrijding van piraterij en gewapende overval op zee voor de kust van Somalië. De organisatie is opgericht door de VN maar staat los van de VN. De Contact Group is een informele organisatie zonder formele regels, wat niet erg vaak voorkomt bij samenwerking tussen landen. Toch zijn er veel betrokkenen die het een succes vinden. 

Hoe kan het dat een informele organisatie toch zo’n succes is? Dat kan ten eerste omdat piraterij vrijwel overal ter wereld als misdaad wordt gezien. Er is dus consensus over de strafbaarheid van piraterij, wat een juridische reden geeft om actie te ondernemen. De tweede reden die wordt gegeven voor het succes van de Contact Group is dat de hele gemeenschap er belang bij heeft dat piraterij wordt tegengegaan. Het is immers niet alleen slecht voor de scheepvaart maar ook voor de regio en de burgers. 

De Contact Group is te werk gegaan in verschillende werkgroepen. De eerste werkgroep focuste op het coördineren van de militaire operaties. Daarnaast werkte werkgroep 2 aan de berechting van piraterij. De derde werkgroep richtte zich op de rol van de industrie, onder andere op hoe ze zichzelf kan beschermen tegen piraterij. In werkgroep 4 werd gewerkt aan de communicatie tegenover jonge Somaliërs, om te voorkomen dat ze mee gaan doen aan piraterij. De vijfde werkgroep richtte zich op de geldschieters van de piraterij. Meer weten over de acties van Contact Group, zoals de ‘’War on Terror’’, het “conveyor belt system of justice”? Lees de rest van dit artikel over de Contact Group.

terug naar hoofdstuk 16naar officiële brief over piraterij (§16.1)