§16.3 Theorieën over ontwikkelingslanden

Op deze pagina kijken we naar China door de bril van theorieën over de ontwikkeling van landen, die in paragraaf 16.3 worden besproken.

China is een bijzonder land. Het heeft een welvarende economie, maar er is heel veel armoede. Laten we de evolutionaire theorie hierop los, dan is het niet gek dat dit zo is, aangezien het land aan het moderniseren is. Daarbij laat China oude tradities los die economische groei in de weg staan. Moderniseren maakt massaconsumptie mogelijk maar daarom is het ook niet gek dat door de toenemende welvaart de ongelijkheid toeneemt. 

De afhankelijkheidstheorie leert ons dat het afhangt van export of een land arm of rijk is. China kan veel exporteren maar zolang het Westen hun eigen markt beschermt, gaat dit ten koste gaat van bepaalde industrieën in arme landen. Zo ook de boeren in China, die blijven daardoor arm. 

Wanneer we kijken naar sociale ongelijkheid zien we dat de cultuur in China bepalend is voor de tegenstrijdigheden in China. De ongelijke verdeling van macht, middelen en status zorgt ervoor dat bepaalde delen van de bevolking arm blijven, terwijl een ander deel profileert van de welvaart. 

China is enerzijds een rijk land, anderzijds een arm land. Daarom wordt er gezegd dat China een ‘opkomend’ land is, maar (nog) geen ‘ontwikkeld’ land. Meer weten over de Chinese markt? Meer weten over wat de Nederland overheid doet in ontwikkelingslanden?

terug naar hoofdstuk 16naar geopolitiek (§16.3)