4.3 Ideologieën

  • Communisme: in het communisme is gelijkheid een dermate belangrijke waarde dat burgers geen eigen bezit hebben. Verschil in bezit leidt namelijk tot ongelijkheid. Daarom is alles van de staat en de staat herverdeeld alle goederen.
  •  
  • Nationalisme: het nationalisme heeft een extreme voorliefde voor het eigen volk en land. In de Tweede Wereldoorlog is het nationalisme finaal doorgeslagen in genociden van bevolkingsgroepen die geen Ariërs waren. 
  • Fascisme: fascisme lijkt op het nationalisme, maar het verschil is dat het fascisme gericht is op de extreme voorliefde voor de eigen staat, en nationalisme draait om de voorrechten van een bepaalt ras.  
  • Conservatisme: het conservatisme hecht waarde aan tradities, normen en heeft een hiërarchische opvatting van de samenleving. Dat betekent dat er een bepaalde verdeling in de maatschappij is die al dan niet een te accepteren ongelijkheid met zich meebrengt. 

Wikipedia is geen hele betrouwbare bron, maar op Wikipedia staat wel een lange lijst van allemaal verschillende ideologieën. Op deze pagina zie je aan de rechterkant een overzicht van ideologieën waar je meer over kunt lezen.


Terug naar hoofdstuk 4 Naar §4.3 Ideaaltypen