§14.5 Oefenen met het geven van straffen

In §14.5 heb je kunnen lezen over de doelen van straffen: vergelding, afschrikking, resocialisatie en bescherming van de samenleving. Ook ging het over de kijk van de klassieke en de moderne school op het straffen van mensen.

Wil je zelf eens oefenen met het geven van straffen? Op de site van de Radboud Universiteit staan verschillende rechtszaken, waarin jij op het einde als rechter een oordeel mag geven. Ben jij een rechter die meer past bij de klassieke of bij de moderne school?

Een zaak die in het najaar van 2018 veel in het nieuws was, is de A7-blokkadezaak. In november 2017 was een groep demonstranten tegen Zwarte Piet onderweg naar de intocht van Sinterklaas. Een groep mensen blokkeerde toen de weg, waardoor de bussen met demonstranten de intocht niet konden bereiken. 34 mensen uit die groep moesten voor de rechtbank verschijnen omdat ze de demonstratie verhinderden en de weg blokkeerden wat niet alleen verboden, maar ook nog eens gevaarlijk is. Ze deden dit omdat ze wilden voorkomen dat de anti Zwarte Piet demonstranten een kinderfeest zouden verpesten.

De zaak was veel in het nieuws, omdat Zwarte Piet een gevoelig onderwerp is geworden. Het Openbaar Ministerie probeerde duidelijk te maken dat deze rechtszaak niet gaat over Zwarte Piet maar over het blokkeren van de weg. In de onderstaande video leggen ze uit waarom de groep ‘blokkeerders’ voor de rechtbank moet verschijnen.

Hoe zou jij oordelen in deze rechtszaak? Zou je de blokkeerders bestraffen? En met welk doel zou je dit dan doen? Denk hierbij aan de doelen die genoemd zijn in §14.5. Op www.rechtspraak.nl kun je van alle rechtszaken in Nederland lezen hoe ze zijn afgelopen en als ze nog lopen, wat de status ervan is. Hier vind je ook de A7-blokkadezaak.

terug naar hoofdstuk 14naar de rechten van slachtoffers (§14.6)