§2.2 Voorbeelden van indicatoren

De Online Portal van het vak maatschappijwetenschappen

  • Gemeenschappelijke taal, geschiedenis, religie en gedeelde traditie van kennis en ideeën worden genoemd als de indicatoren van een nationale identiteit.
  • Een indicator die bij culturele socialisatie wordt gebruikt is bijvoorbeeld het voorlezen (p.7). Ook wordt gedacht aan museumbezoek.
  • Sociale cohesie meten in Lelystad a.d.h.v. instemming met 4 stellingen.
naar schoolresultaten (§2.2)Vwo

 

terug naar hoofdstuk 2Vwo