§7.2 Heemraadschappen

Heemraadschappen zijn eigenlijk de voorloper van de waterschappen waar het op de pagina bij §7.1 over ging. Een heemraadschap, ook wel hoogheemraadschap, was een soort bestuur dat verantwoordelijk was voor de waterhuishouding in een gebied. Ze behoren tot de oudste instituties van Nederland.

Het oudste hoogheemraadschap is dat van Rijnland en werd in 1255 ingesteld door graaf Willem II. Rijnlands hoogheemraadschap beslaat een groot deel van Noord- en Zuid-Holland. De oprichting zorgde ervoor dat het heemraadschap het beheer kreeg over waterwerken in haar gebied. Dat was nodig, want er waren problemen met de afwatering van de Oude Rijn. Een stuk van de Rijn was dichtgeslibd bij Katwijk en daarom moesten ze in de 12e eeuw zoeken naar andere wegen voor het water. Het hoogheemraadschap kreeg hier de leiding over.

De huidige waterschappen zijn van oorsprong erg belangrijk. Het waterbeheer werd in de grondwet van 1848 zelfs als taak neergelegd bij de waterschappen, de nieuwe naam voor hoogheemraadschappen. Sommige van deze organen heten nog steeds hoogheemraadschap, zoals het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland en het Hoogheemraadschap van Delfland. In totaal zijn er 22 waterschappen in Nederland, waarvan er zes nog de naam hoogheemraadschap dragen. Hier kun je alle namen vinden en op de afbeelding hieronder zijn ze ook weergegeven.

terug naar hoofdstuk 7naar het Thomas-theorema (§7.3)