§13.3 Glokalisering

Glokalisering ontstaat als tegenbeweging van de ‘global village’ waarover je in §13.3 al hebt kunnen lezen. Bij de global village hoort toenemende individualisering en globalisering van de samenleving. Glokalisering legt juist de nadruk op nationale & lokale gemeenschappen. In een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wordt glokalisering omschreven als ‘het fenomeen dat de processen van globalisering en lokalisering op hetzelfde moment spelen en dat in een tijd van globalisering mensen juist ook meer aandacht kunnen krijgen voor hun eigen omgeving’.

Hoogleraar Jos Swanenberg ziet glokalisering terugkomen in taalgebruik. Jongeren uit Brabant spreken geen echt dialect maar wel Nederlands met Brabantse dialectwoorden erdoor heen. Ook de zinsbouw in hun taal laat zien dat ze delen van dialect gebruiken. Swanenberg concludeert dat jongeren het leuk vinden om dialectwoorden uit de regio te gebruiken en dat ze de behoefte hebben om te laten horen waar ze vandaan komen. Hier lees je meer over het interview met Swanenberg over dialect en glokalisering.

Een ander voorbeeld van glokalisering is te zien bij de McDonald’s. Het multinationale McDonald’s past allereerst bij globalisering, omdat ze opereren op de wereldmarkt. Als je op vakantie gaat is er een grote kans dat je een McDonald’s tegenkomt die erg veel dezelfde producten aanbiedt als in je eigen land. Maar McDonald’s past hun ‘global products’ ook aan aan de lokale omgeving en dat past bij glokalisering. Zo is de McKroket alleen in Nederland & België verkrijgbaar en heeft de McDonald’s in Spanje ‘patatas bravas’: aardappelpartjes in een bakje met aioli en salsa eroverheen.

terug naar hoofdstuk 13naar groepen migranten (§13.3)