§15.1 Veranderingsprocessen in de 17e eeuw

Belangrijke veranderingsprocessen in de huidige tijd hebben betrekking op de internationalisering van politieke bindingen zoals de binding met Europa en de Europese Unie. Vroeger waren de mensen ook al aan veranderingen onderhevig. Denk aan de verschillende tijdvakken in de geschiedenis. In de renaissance ontstond er een veranderend mensbeeld en begon de belangstelling voor de wetenschap. Lees hier hoe de oude kunsten weer werden geherwaardeerd en het humanisme aarde kreeg. Ook werden mensen in staat gesteld ‘zelf’ te denken, in plaats van alles aan te nemen wat de kerk hen vertelde en opdroeg. De aandacht voor de zelfontplooiing van het persoon ontstond. Tegenwoordig is het heel normaal dat je je kwaliteiten wilt benutten en verdiepen, het is onderdeel van ons wereldbeeld. Maar aan het begin van dit tijdvak was dit een heel nieuw wereldbeeld (jaren 1500-1600).

In het tijdvak daarna, ontstond er een oorlog met Spanje. Deze oorlog werd gevoerd omdat Nederland onafhankelijk wilde zijn, met name onafhankelijk in geloof. Ze wilden zelf kunnen kiezen welk geloof ze aanhingen. De Spaanse vorst legde de Nederlandse burgers namelijk het katholieke geloof op. Willem van Oranje leidde deze oorlog en strijdde tegen de katholieke vorst in Spanje. Nederland won deze oorlog. Dit leidde tot een splitsing van de christelijke kerk en een onafhankelijke ‘Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden’. De Republiek werd uitgeroepen in 1588 met de zoon van Willem van Oranje als stadhouder. De stadhouder was het hoofd van de Staten-Generaal en de Staten-Generaal was het hoogste bestuur van de Republiek. De Nederlandse Staat was nu een feit, maar de onrust nam toe.. er volgden oorlogen met Engeland en Frankrijk. Meer lezen hierover?

terug naar hoofdstuk 15naar boycot, embargo en de VN-VR (§15.2)